pomorski fundusz pożyczkowy

najczęściej zadawane pytania dotyczące produktów pożyczkowych

tabela opłat dodatkowych 

 

Program Mikrofinansowania

dofinansowany

z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+


 

 

 POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE kwota
maksymalna
(zł)
oprocentowanie
nominalne w skali roku
prowizja % maksymalny
okres spłaty
(miesiące)
MIKROPOŻYCZKA 

finansowanie przedsięwzięć rozwojowych

mikro lub małego przedsiębiorstwa

prowadzącego działalność gospodarczą

i realizującego inwestycje na

terenie województwa pomorskiego

100 000
              0,92%

lub 1,83%

w obszarach preferencji*

od 2,43%

na warunkach rynkowych

0       60

POŻYCZKA

ROZWOJOWA 

finansowanie przedsięwzięć rozwojowych

mikro lub małego przedsiębiorstwa

prowadzącego działalność gospodarczą

i realizującego inwestycje na

terenie województwa pomorskiego

300 000 
             0,92%

lub 1,83%

w obszarach preferencji *

od 2,43%

na warunkach rynkowych

     0        60

* dla podmiotów działających na rynku nie dłużej niż dwa lata lub realizujących inwestycje w ramach przedsięwzięcia rozwojowego na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej (zobacz tutaj ), oprocentowanie wynosi 1,83%, zaś dla podmiotów spełniających łącznie oba kryteria preferencji – 0,92%; w przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.


 

 

 

Kapitał na Start. Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą 

 

 

 

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE kwota
maksymalna
(zł)
oprocentowanie
nominalne %
prowizja % maksymalny
okres spłaty
(miesiące)

 

NA START            

 
na dowolny cel gospodarczy: inwestycyjny,
obrotowy, inwestycyjno-obrotowy 
 
50 000 2,75 0

 

60
 

 

 

Programy Mikrofinansowania

 współfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego 

    

 

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE kwota
maksymalna
(zł)
oprocentowanie
nominalne %
prowizja % maksymalny
okres spłaty
(miesiące)
INWESTYCYJNA 

finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych 

mikro lub małego przedsiębiorcy prowadzącego działalność
gospodarczą lub realizującego inwestycję podlegającą
finansowaniu na terenie województwa pomorskiego
300 000
    do 2*     0       60
NA START

finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych 

mikro lub małego przedsiębiorcy działającego nie dłużej
niż 24 m-ce, prowadzącego działalność gospodarczą 
lub realizującego inwestycję podlegającą finansowaniu 
na terenie województwa pomorskiego
100 000 
    do 2*      0        60
                             * w przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minims finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych

 

Program Mikrofinansowania

współfinansowany ze środków własnych

POŻYCZKA PRZEZNACZENIE kwota
maksymalna
(zł)
oprocentowanie
nominalne %
prowizja % maksymalny
okres spłaty
(miesiące)
OBROTOWA na cel obrotowy związany z
działalnością gospodarczą
120 000 10 3,5 24
INWESTYCYJNA na cel związany z inwestycją w
ramach prowadzonej działalności
gospodarczej
200 000 5,8 3 60
START na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
65 000 8,92 2,5 60

 

  • Pliki do pobrania

 

  1. Pożyczka INWESTYCYJNA1. może zostać przeznaczona na następujące cele: a) Na cel związany z inwestycją prowadzonej działalności gospodarczej b) Na sfinansowanie zakupu nowych technologii i nowych środków trwałych, na prefinansowanie dotacji bezzwrotnej i/lub sfinansowanie wkładu własnego do dotacji bezzwrotnej dla mikro i małych przedsiębiorstw.
  2. Pożyczki udzielane są pod zabezpieczenie. Możliwe formy zabezpieczenia pożyczek to min. poręczyciele, poręczenie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka.
  3. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie pobiera opłat, ani prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty.

 

Program Mikrofinansowania

Pomorskich Organizacji Pozarządowych - NGO

 

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE kwota
maksymalna
(zł)
oprocentowanie
nominalne %
prowizja % maksymalny
okres spłaty
(miesiące)

 

NGO                     

 
na cel związany z realizacją projektów
służących rozwojowi przedsięborczości 
w województwie pomorskim 
 
200 000 3,5 1,5

     

60

 

 

  1. Pożyczka NGO  przeznaczona jest na cel związany z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków pochodzących z organizacji miedzyrządowych, rządowych i prywatnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości w województwie pomorskim, w tym również z dziedziny ekonomii społecznej. 
  2. Pożyczki udzielane są pod zabezpieczenie. Możliwe formy zabezpieczenia pożyczek to poręczenie, i/lub zabezpieczenie materialne, cesja wierzytelności z dofinansowania projektu.
  3. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie pobiera opłat, ani prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty.
  4. Dokumentacja wnioskowa do pożyczki NGO dostępna jest w każdym najbliższym oddziale Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

 

poręczenie i/lub poręczenie instytucji finansowej i/lub zabezpieczenie rzeczowe*