pomorski fundusz pożyczkowy

„Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.”

Projekt „Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.” realizowany był przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach Działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach tego projektu fundusz pozyskał ponad 12 milionów złotych, które przeznaczone zostały na pożyczki dla przedsiębiorców funkcjonujących już na rynku, jak i do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Okres udzielania pożyczek w ramach projektu został zakończony z dniem 31.12.2015r. 

W zależności od potrzeb klientów wsparcie udzielane było na sfinansowanie inwestycji lub inne wydatki związane z prowadzoną  działalnością gospodarczą. Z oferty mogły skorzystać mikro firmy działające na terenie Województwa Pomorskiego, spoza Trójmiasta i miasta Słupska.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013