pomorski fundusz pożyczkowy

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza

Inicjatywa JEREMIE to wspólne zasoby dla mikro i małych przedsiębiorstw powstałe za sprawą Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Jest to nowa forma pozadotacyjnego wsparcia przedsiębiorców, której nadrzędnym celem jest poprawa dostępu do funduszy wspierających mikro i małe przedsiębiorstwa. Inicjatywa Jeremie zapewnienia korzystne warunki finansowania, dostarczając kapitał na inwestycje przedsiębiorcom, którzy nie mają dostępu do kredytów bankowych z uwagi na zbyt krótką historię firmy, podmiotom rozpoczynającym działalność oraz absolwentom szkół wyższych, średnich i zawodowych zamierzającym rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W ramach Inicjatywy JEREMIE Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. realizując dotychczas pięć umów operacyjnych, pozyskał łącznie kwotę 80 milionów złotych z przenaczeniem na tanie pożyczki dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 

Fundusz jako pierwszy w województwie wnioskował z sukcesem o rolowanie środków JEREMIE w ramach realizowanych umów. W praktyce oznacza to, że zwracane przez Pożyczkobiorców środki JEREMIE Fundusz może ponownie przeznaczać na pożyczki dla kolejnych podmiotów. Efekty rolowania bezpośrednio przełożą się na większą liczbę firm na Pomorzu, które zostaną objęte wsparciem. 

Dotychczas wsparliśmy łącznie ponad 1.500 pomorskich firm pożyczkami JEREMIE na kwotę przekraczającą 104 miliony zł.

Przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w ramach Inicjatywy JEREMIE zapraszamy do kontaktu z nami. Wykwalifikowani Doradcy udzielą wszelkich niezbędnych informacji, a także poprowadzą przez kolejne etapy wnioskowania o pożyczkę. 

Szczegółowe informację dot. Inicjatywy JEREMIE znajdą Państwo na stronie

www.jeremie.pl