pomorski fundusz pożyczkowy

 Projekty współfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego

  

W wyniku podpisanych umów o dofinansowanie projektów Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. udziela pożyczek przeznaczonych dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub realizujących inwestycję podlegającą finansowaniu na terenie województwa pomorskiego.

Projekty  finansowane są ze środków Województwa Pomorskiego pochodzących z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, wdrażanych na podstawie art. 44 Rozporządzenia WE 1083/2006.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł, okres spłaty nie dłuższy niż 60 mies. Oprocentowanie  pożyczki wynosi od 1% do 3%, co oznacza, że pożyczki są udzielane na warunkach rynkowych oraz korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Uzyskane środki z pożyczki przedsiębiorcy mogą przeznaczyć wyłącznie na finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej. 

I tak w ofercie Funduszu w ramach projektu znajdują się: 

•             pożyczka NA START - na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym szczególnie na sfinansowanie startu biznesowego osób bezrobotnych oraz absolwentów szkół wyższych i innych, maksymalna kwota 100.000,- oprocentowanie 1% lub 2%,

•             pożyczka INWESTYCYJNA - na cel związany z inwestycją  ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz na sfinansowanie zakupu nowych technologii i nowych środków trwałych, maksymalna kwota 300.000,- oprocentowanie 2% lub 3%. 

Nabór wniosków prowadzony jest przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania środków.